Navigovať do servisuNitra, Bratislavská 9/bTelefón+421 918 344 344, +421 377 734 343 E-mailarservis@arservis.sk Otváracia dobaPo - Pia: 8:00 - 16:30 h.

Systém ZEDER - najlepšia ochrana je uzamknutý volant !

Systém ZEDER - najlepšia ochrana je uzamknutý volant !

Kontaktujte nás

Systém ZEDER je jedinečný v tom, že keď sa natrvalo umiestni na tyč riadenia, tak znemožňuje otáčanie volantom, a tým aj kolesami. Aj keď je zlodej akokoľvek šikovný a zručný, vieme isto, že odcudziť vozidlo, pri ktorom je treba demontovať airbag, volant, plasty, káble, mnoho skrutiek zaliate tekutým kovom, vybrať celú tyč riadenia a vrátiť novú, ktorú si musí doniesť so sebou a to všetko opätovne vrátiť do pôvodného stavu, je tak časovo náročné, že pre zlodeja sa vozidlo so systémom ZEDER stáva nezaujímavé. Dôležité je aj to, že pri všetkých krokoch pri demontáži ZEDERU, počas celej doby musia byť dvere vozidla úplne otvorené, čo by zlodejom pri pokuse o odcudzenie vozidla určite sťažilo situáciu. K ZEDERU iná cesta nevedie. Stále je mnoho vozidiel , ktoré nie sú zabezpečené vôbec, alebo sú zabezpečené systémom ľahko prekonateľným. Práve z tohoto dôvodu si zlodej vyberie takéto vozidlo.

Ak by sa zlodejovi podarilo naštartovať vozidlo alebo ho pripravil na odtiahnutie lanom, obidva prípady by boli neúspešné, nakoľko pri uzamknutí ZEDERU sú znehybnené kolesá, ktoré pri zamykaní doporučujeme vytočiť do jednej strany a v tom prípade môže maximálne opisovať kružnicu na parkovisku. Klin ZEDERU sa nezlomí, pretože vydrľí záťaž až 6 ton a skôr sa zlomí spodný úchyt volantu, ale tyč riadenia a kolesá zostávajú stále zablokované.

Na bezpečnosť počas jazdy firma ZEDER kládla veľký dôraz, nakoľko je zo všetkého najdôležitejšia. V systéme je zakomponovaných viac poistných prvkov od elektronických až po mechanické. Pokiaľ je systém ZEDER v uzamknutom stave, vozidlo nie je možné naštartovať. Silná pružina a sama zvislá poloha umiestnenia systému ZEDER znemožňuje akékoľvek náhodné uzamknutie. To, že systém je skutočne bezpečný, potvrdzujú certifikáty platné pre celú EÚ. Spoločnosť ZEDER vlastní certifikát kvality ISSO 9001:2000.

Montáž ZEDERU trvá približne 1 až 3 hodiny podľa typu vozidla. Umiestňuje sa medzi spodné plasty volantu, kde ho vo väčšine prípadov nie je vôbec vidno, čím nenarušuje interiér vozidla. Zamykanie a odomykanie trvá len niekoľko sekúnd.

Cena systému ZEDER je 360,- EUR s DPH aj s montážou

Samotné objednanie montáže mechanického zabezpečovacieho systému ZEDER môžete realizovať prostredníctvom prijímacej kancelárie ARSERVIS, s.r.o.

Medzi najväčšie výhody Zederu patrí:

  • Znemožňuje odtiahnutie vozidla lanom
  • Nenarušuje interiér vozidla
  • Zamykanie a odomykanie len otočením kľúča (minimálne zdržanie)
  • Znemožňuje ukradnutie airbagu
  • Pokiaľ je systém v uzamknutom stave, znemožňuje akékoľvek naštartovanie vozidla
  • Je vyrobený z vysokokvalitnej ocele dodatočne tepelne upravenej (cementovanie, kalenie)
  • Kvalita ZEDERU bola potvrdená certifikátmi platnými v celej EÚ
  • Vlastníme certifikát kvality ISO 9001:2000
  • Systém ZEDER je akceptovaný a uznávaný niektorými slovenskými poisťovňami

Presvedčte sa, že uzamknutie volantu je najbezpečnejšie riešenie proti odcudzeniu vozidla. Aj keď by sa potencionálnemu zlodejovi podarilo vniknúť do Vášho automobilu, poprípade by ho naštartoval, nedokáže s ním uniknúť, nakoľko systém ZEDER zabraňuje otáčaniu volantu.

Zo skúseností našich zákazníkov vieme, že po „návšteve“ zlodeja, i napriek poškodenému interiéru vozidla, nikdy nedošlo k samotnému odcudzeniu vozidla a to vďaka mechanickému zabezpečovaciemu systému ZEDER. Preto je systém ZEDER výnimočný a prvý tohto druhu na Slovensku.

Najčastejšia otázka: Ako je to so zárukou, keď sa jedná o nové vozidlo ?

Mnoho zákazníkov nás oslovuje s otázkou zachovania záruky po montáži systému ZEDER na nové vozidlo, preto sme požiadali Ministerstvo hospodárstva SR odbor ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu o vyjadrenie k danej problematike. Ako si môžete prečítať vo vyjadrení, podľa zákona Vám bude záruka zachovaná na všetky časti vozidla, okrem častí do ktorých robí zásah naša firma počas montáže systému ZEDER.

Sme si plne vedomí kvalitou práce, ktorú odvádzame počas montáže a plne preberáme záruku na časti vozidla s ktorými manipulujeme počas montáže čo Vám aj písomne potvrdzujeme.

Dôkazom toho je aj Vyjadrenie Ministerstva hospodárstva SR odboru ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu k záruke spojenej s montážou systému ZEDER do nového vozidla.

Vyjadrenie - Záruka na vozidlo (záručná doba)

Vyjadrenie - Záruka na vozidlo (záručná doba)

Kontaktujte nás

Súhlasím, aby prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom poskytnutia informácií týkajúcich sa vyššie uvedených servisných služieb. Ďalšie informácie ako spracúvame osobné údaje nájdete sekcii informácie o ochrane osobných údajov.